Empoweren van Roma en Woonwagenbewoners gemeenschappen in België

Motivatie voor het oprichten van een Raad van Roma, Sinti en Woonwagenbewoners

1. Het aantal Roma in België is de laatste jaren alleen maar toegenomen en dit heeft ervoor gezorgd dat er steeds meer nood is aan een structuur die de Roma en Woonwagenbewoners (RW) vertegenwoordigd ten aanzien van de Belgische overheid. Het is bovendien erg belangrijk dat er samengewerkt wordt met de doelgroep wanneer bepaalde voorstellen of maatregels worden opgesteld.

2. Op vraag van de Europese Commissie hebben alle EU lidstaten een Roma strategie opgesteld ter integratie van Roma en Woonwagenbewoners. De Raad zal een belangrijke rol spelen in de volgende fasen, namelijk de evaluatie en implementatie van de strategie in België.

3. Roma en Woonwagenbewoners zijn zeer weinig zichtbaar in onze samenleving en ze worden daardoor ook niet beschouwd als gelijkwaardige burgers inzake sociale en politieke processen. De Raad zal ervoor zorgen dat er een stem wordt gegeven aan deze gemeenschappen en zal bovendien de link vormen tussen de gemeenschappen enerzijds en de Belgische autoriteiten anderzijds. Via deze weg wordt de deelname van Roma en Woonwagenbewoners aan het politieke besluitvormingsproces gegarandeerd en wordt hen de kans gegeven als gelijke burgers op te treden.

4. De Raad van Roma, Sinti en Woonwagenbewoners zal bovendien als steunpunt voor de overheid kunnen dienst doen door informatie te bieden waardoor maatregels een positief effect zullen hebben op de rechten, de maatschappelijke en politieke participatie, de identieit en de integratie van Roma en Woonwagenbewoners in België.
Untitled Document
Contact us
Facebook
Twitter
Youtube